דוד קרוא – בני עטרות

מגדל אספרגוס ממושב בני עטרות. האספרגוס הוא ירק רב-שנתי אשר חלקיו העל – קרקעיים מתייבשים בחורף לחלוטין ובאביב מתפתחים נצרים דמויי שיפוד, מקדקודי צמיחה שעל קנה שורש מעובה שנמצאים סמוך לפני הקרקע. שיפודים אלה הם החלק הנאכל. השיפודים נאספים בהגיעם לאורך של  25  ס"מ ממוינים ונאגדים לשיווק.

המוצרים שלי

צרור אספרגוס